KoroNavirus

COVID-19
Rady a informace

Příznaky, Ochrana, testování

Celkové součty
Poslední aktualizace:
Případy

Úmrtí

Uzdraveno

Aktivní

Případy dnes

Úmrtí dnes

Kritický

Dotčené země

Celkově v Česko
Poslední aktualizace:
Případy

Úmrtí

Uzdraveno

Aktivní

Případy dnes

Úmrtí dnes

Kritický

Případů na milión

Myslíte si, že můžete mít koronavirus?

Kontrola
příznaků

Začněte s naším nástrojem pro kontrolu příznaků, který vám pomůže určit úroveň rizika a určit další kroky.

bezplatná linka
MZČR

Bezplatná informační linka ke koronaviru 1221 je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.

Nebojte se
jít k lékaři

Při dodržení všech stanovených opatření nepředstavuje návštěva lékaře z hlediska infekce prakticky žádné riziko.

Pomozte zastavit šíření nového koronaviru

Chraňte sebe i ostatní

Dodržujte 2 m odstupy od ostatnách

I když se cítíte dobře, zůstaňte co nejvíce doma. Na veřejnosti udržujte vzdálenost nejméně 2 metry od ostatních.

Myjte si ruce a noste roušky

Při kašlání a kýchání použijte ruku nebo kapesník. Nedotýkejte se očí, nosu a úst.Noste roušky.

Buďte opatrní
a ohleduplní

Buďte zvlášť opatrní, abyste nevystavovali starší osoby a osoby nemocné styku s nakaženým. 

Další informace na:

příznaky nemoci Covid-19

Zvýšená teplota

Horečka je vysoká tělesná teplota. Teplota až 38,9 ° C  může být užitečná, protože pomáhá tělu bojovat s infekcí.

Silný suchý kašel

Kašel je rutinní tělesná funkce, ale když trvá delší dobu, může se stát překážkou každodenního života a být znepokojující v tomto případě znepokojující, neboť patří mezi příznaky koronaviru.

Dušnost

Dušnost - je často popisována jako intenzivní sevření na hrudi, lapání po vzduchu, potíže s dýcháním, dušnost nebo pocit dušení.

kDE SE NECHAT TESTOVAT?

K dnešnímu dni neexistují žádné konkrétní vakcíny ani léky pro COVID-19

Vývoj
vykcíny

Podle Světové zdravotnické organizace  je momentálně 145 kandidátů na očkovací látku proti koronaviru v předklinickém testování. Třicet pět vakcín je už testováno v klinických testech a devět jich je ve třetí fázy.

 

Hledání
léku

Na koronavirus COVID-19 zatím není k dispozici očkovací vakcína ani spolehlivý lék. Postupně se testují existující léky (např. proti malárii) i léky nové jako Remdesivir, který se v ČR opakovaně použil v nemocnicích pro záchranu pacientů

Aktuální epidemiologická
situace vČR

Stupně pohotovosti jsou zveřejňovány primárně jako informační služba pro občany, jako systém včasného upozornění na měnící se epidemiologickou situaci.

Potřebujete pomoci?

Aby se zabránilo šíření COVID-19

pOSTUPUJTE PODLE POKYNŮ HYGIENIKŮ, ePIDEMIOLOGŮ A LÉKAŘŮ

 

Myjte si často
ruce

 

Používejte
desinfekci

 

Pracujte z domova
pokud je to možné

 

pOUŽÍVEJTE
ROUŠKU

 

pŘI HOREČCE
Kontaktujte lékaře

 

Nezdravte se
podáváním ruky

Mobilní aplikace pro chytré telefony, která pomůže hygienikům snadněji, efektivněji a rychleji dohledávat lidi, s nimiž v poslední době nakažení přišli do styku a u nichž je vysoké riziko nákazy.Stáhnete si ji, aktivtujete a necháte běžet tzv. na pozadí.

Testování na koronavirus

Kde se nechat
otestovat na COVID-19 seznam testovacích míst

Nevíte si rady?volejte na:

Některé obecné znalosti o covid-19

Otázky a odpovědi týkající se koronavirů COVID-19

Co je koronavirus?

Koronaviry jsou velká rodina virů, které mohou způsobit onemocnění zvířat nebo lidí. U lidí je známo, že několik koronavirů způsobuje respirační infekce, od běžného nachlazení až po závažnější onemocnění, jako je respirační syndrom na Středním východě (MERS) a syndrom akutního respiračního syndromu (SARS). Poslední objevený koronavirus způsobuje onemocnění koronaviry COVID-19.

Co je Covid-19?

COVID-19 je infekční onemocnění způsobené naposledy objeveným koronavirem. Tento nový virus a nemoc nebyly známy před vypuknutím ohniska v čínském Wu-chanu v prosinci 2019. COVID-19 je nyní pandemií postihující mnoho zemí po celém světě.

Jak se šíří covid-19?

Lidé mohou chytit COVID-19 od ostatních, kteří mají virus. Toto onemocnění se šíří primárně z člověka na člověka malými kapičkami z nosu nebo úst, které jsou vyloučeny, když osoba s COVID-19 kašle, kýchá nebo mluví.

Jaké jsou příznaky Covid-19?

Nejběžnějšími příznaky COVID-19 jsou horečka, suchý kašel a únava. Někteří pacienti mohou mít bolesti, ucpaný nos, bolest v krku nebo průjem. Tyto příznaky jsou obvykle mírné a začínají postupně. Někteří lidé se nakazí, ale mají jen velmi mírné příznaky.

Jaké jsou rozdíly mezi chřipkou a Covid-19

Projevy onemocnění: Zatímco projevy jsou u obou onemocnění podobné (hlavně suchý kašel, horečka, dušnost), liší se podíl onemocnění se závažným průběhem.U infekce koronavirem je 30 až 40x vyšší pravděpodobnost úmrtí, než je tomu u běžné chřipky. Toto v zásadě platí pro všechny věkové kategorie dospělých, u dětí zatím není dostatek dat pro porovnání. 

Sebeizolace a karanténa

Sebeizolace je důležité opatření přijaté těmi, kteří mají příznaky COVID-19, aby se vyhnuli infikování ostatních v komunitě, včetně členů rodiny.

Sebeizolace je situace, kdy osoba, která trpí horečkou, kašlem nebo jinými příznaky COVID-19, zůstane doma a nechodí do práce,