PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVU ODBĚROVÉHO MÍSTA

Pro efektivní fungování sítě odběrových míst, ušetření
Vašeho času a snížení rizika Vaší nákazy v místech, kde se mohou vyskytovat potenciálně pozitivní pacienti, prosím
dodržujte tyto zásady:


1/Termín odběru si pokud možno VŽDY rezervujte (pokud má
odběrové místo rezervační systém).
2/Na tento termín se dostavte s optimálním předstihem. Nečekejte
zbytečně dlouho.
3/Pokud Vám termín přestal vyhovovat, stornujte ho! Uvolníte místa
dalším zájemců, kteří ho mohou využít.
4/Vyberte si odběrové místo, které Vám vyhovuje a má dostatečnou
kapacitu. Některá odběrová místa jsou každodenně téměř vyčerpána, a to přesto, že odebírají bezmála 1000 vzorků denně,
vytíženost jiných míst může být nižší.

5/V prostoru odběrového místa dodržujte všechna organizační
a protiepidemická opatření. 6/Zejména dbejte dostatečných
rozestupů při čekání na odběr.
7/Při čekání na odběr dodržujte pokyny personálu odběrového
místa a stanovené pořadí.
Mějte připraveny osobní doklady a potřebné kontaktní informace.
8/Nastudujte si informace o průběhu odběru.

Meet Our Specialist

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks grove right

Doctors Achievements

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts the word.

Service Recipient Says

Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious.

Kolis Muller NY Citizen
Client Image

Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious.

Kolis Muller NY Citizen
Client Image

Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious.

Kolis Muller NY Citizen
Client Image