Test na koronavirus

Jak probíhá testování na koronavirus?

K potvrzení nákazy COVID-19 se používají dva způsoby, molekulární test PCR a rychlotest, který je však méně přesný.

Jednoznačně nákazu prokáže pouze test PCR, který využívá molekulární analýzu odebraného vzorku z úst a nosu. Zjišťuje se při něm, zda je ve vzorku přítomna genetická informace viru SARS-CoV-2, která je uchována v ribonukleové kyselině (RNA).  Test, při kterém dochází v termocykleru k polymerázové řetězové reakci, je sice přesný, ale analýza vzorku zabere delší čas. Aby se zjistila přítomnost RNA, je potřeba její vzorek rozštěpit a namnožit, což vyžaduje opakovat cyklus několikrát. Je také potřeba mít látku – reagent, který ukáže přítomnost RNA viru.  Tyto látky jsou nyní hůře dostupné. Akademie věd proto plánuje od dubna zahájení výroby vlastních. Výsledky testu jsou obvykle ještě týž den, nebo do druhého dne.

Rychlotest dává výsledky do půl hodiny až hodiny, ale jen s osmdesátiprocentní přesností. (Horší výsledky, tedy dvacetiprocentní přesnost, byly dány použitím u nevhodných případů.) Selhává zejména v prvních dnech po nákaze, kdy ji neodhalí, a nehodí se ani po vyléčení. Rychlotest zjišťuje přítomnost protilátek, tedy imunoglobulinů M a G. Imunoglobuliny třídy M ukazují aktuální infekci. Liší se pak podle typu nákazy. Protože tělu trvá, než se v něm vytvoří protilátky, rychlotest neodhalí infekci v prvních pěti dnech. Naopak i u vyléčeného pacienta dává pozitivní výsledky, protože protilátky v jeho těle přetrvávají. Proto se využívají rychlotesty hlavně u lidí v karanténě, aby se zjistilo, zda se u nich nemoc neprojevila.

V Číně v době vrcholící epidemie Covid-19 ve Wu-chanu kvůli nedostatku testů také využívali k detekci rentgenové snímky. Objevil-li u lidí s podezřelými příznaky zápal plic, byli považováni za nakažené. Zápal plic je projevem vážného průběhu nemoci Covid-19.